zaterdag 12 maart 2011

la vie des célibataires

Het is vandaag ook de laatste dag dat Luc de bloemetjes eens goed heeft buiten kunnen zetten.
Alhoewel voor niet iedereen de achtergrond bekend is, blijkt de woning van Luc (en Sonia) tijdelijk omgedoopt in Café Sprint II.
Luc schijnt daar speciale herinneringen aan te hebben en, als blijkt uit de restanten (flessen) van een uitbundig leven in de afgelopen week, heeft-ie hem goed geraakt.
Enkele bevrienden hebben deze avond nog gepoogd een en ander in het reine te brengen, maar "il reste encore un petit peu d'histoire".
Afijn, morgen zal Sonia de regelmaat wel weer herstellen.

1 opmerking: